Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας


Η πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ - Συνεργασία χρησιμοποιείται για την υποστήριξη διαδικτυακών χώρων συνεργασίας για τις οριζόντιες δράσεις του GUnet. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.